Infobox – Návod na použití aplikace

Jak používat: nejprve si vyberte oblast, pro kterou chcete sestavit cenovou nabídku. Během procesu budete mít na výběr z možností, navigace po levé straně Vám umožní
procházet kroky a měnit volby, přehled Vám pak ukáže počet splněných a celkových kroků, včetně průběžné celkové částky. Přejeme Vám příjemné vybírání.